Contact.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก

เขตพื้นที่อุเทนถวาย

225 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทร. 02-252-7029

  • สำนักงานคณบดี ต่อ 54
  • ฝ่ายวิชาการ ต่อ 57
  • แผนกการเงิน ต่อ 62