เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนำความรู้สู่สังคม


อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย : บัณฑิตนักปฎิบัติ

สี สัญลักษณ์ และแผนที่

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

ภายในวงกลมเป็น รูปดอกบัวบาน 8 กลีบ ล้อมรอบดอกบัวบาน 8 กลีบ หมายถึง ทางแห่งความสำเร็จมรรค 8 และความสดชื่น เบิกบาน ก่อให้เกิดปัญญาแผ่ขจรไปทั่วสารทิศ ภายใต้ดอกบัว เป็นดวงตราพระราชลัญจกรบรรจุอยู่ หมายถึง สัญลักษณ์ และเครื่องหมายประจำพระองค์พระมหากษัตริย์ ของรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองค์เป็นผู้พระราชทานนามว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก” บนตรารูปวงกลม มีพระมหาพิชัยมงกุฎครอบและมีเลข 9 อยู่ หมายถึง รัชกาลที่ 9 ด้านล่างของตราวงกลมทำพับกรอบโค้งรองรับ ชื่อ “มหาวิทยาลัยเทคโน โลยีราชมงคลตะวันออก” คั่นปิดหัวท้ายของกรอบด้วยลวดลายดอกไม้พิมพ์ประจำยาม ทั้งสองข้าง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง แจ่มใส เบิกบาน

สีประจำมหาวิทยาลัย

ที่มาและความหมาย : สีน้ำเงินน้ำทะเล (sea blue) หรือสีเทอร์ควอยส์ (turquoise sea) เป็นสีที่มีความสดใส ดุจดังผืนทะเลแห่งภาคตะวันออก ขณะที่สินแร่เทอร์ควอยส์เป็นเสมือนสัญลักษณ์ แห่งท้องฟ้า และสุริยเทพ ซึ่งเป็นตัวแทนของพลังอำนาจ และความศักดิ์สิทธิ์ ช่วยให้มีสติปัญญาดีและมีความสามารถเหนือผู้อื่น แคล้วคลาดปลอดภัย และมีชัยชนะเหนือศัตรู ตลอดจนอุปสรรคทั้งปวง

แผนที่