image_106
IMG_2900
IMG_2901

เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย :มหาวิทยาลัยนำความรู้สู่สังคม

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย :บัณฑิตนักปฏิบัติ

18 สิงหาคม 2023 in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารั…
Read More
7 สิงหาคม 2023 in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน ณ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

รับสมัครพนักงานปฏิบัติงานตามข้…
Read More
18 กรกฎาคม 2023 in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคละตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย เรื่อง งดจัดการเรียนการสอนภายในเขตพื้นที่อุเทนถวาย

Read More
7 กรกฎาคม 2023 in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการประกวด DigiFam Awards ปี ๔ โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง”

กิจกรรมการประกวด DigiFam Award…
Read More
17 ตุลาคม 2023 in ข่าวกิจกรรม

เลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณาจารย์ประจำและบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 คณะ…
Read More
15 สิงหาคม 2023 in ข่าวกิจกรรม

“อุเทนถวายร่วมพิทักษ์ป่า ปลูกป่า” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 25…
Read More
4 สิงหาคม 2023 in ข่าวกิจกรรม

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย เข้าร่วมการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 ผู้…
Read More
3 กรกฎาคม 2023 in ข่าวกิจกรรม

ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจประเมินระดับคณะ

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 คณ…
Read More
18 สิงหาคม 2023 in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารั…
Read More
7 สิงหาคม 2023 in ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน ณ บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

รับสมัครพนักงานปฏิบัติงานตามข้…
Read More

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

บัณฑิตศึกษา

Faculty of Engineering and Architecture
Rajamangala University of Technology Tawan-Ok, Uthenthawai Campus

สำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย

งานทะเบียน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก

เขตพื้นที่อุเทนถวาย

225 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทร. 02-252-7029

  • สำนักงานคณบดี ต่อ 54
  • ฝ่ายวิชาการ ต่อ 57
  • แผนกการเงิน ต่อ 62