ข่าวกิจกรรม

เลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณาจารย์ประจำและบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

By 17 ตุลาคม 2023 ตุลาคม 31st, 2023 No Comments

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 คณะกรรมการดำเนินเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณาจารย์ประจำและบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดการเลือกตั้ง โดยมี นางนิตยา เพียงตา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่อุเทนถวาย ประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้ง ฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินเลือกตั้งฯ เขตพื้นที่อุเทนถวาย ตรวจหน่วยเลือกตั้งก่อนเปิดหน่วยเลือกตั้งในเวลา 08.00 – 15.00 น โดยมีผู้มีสิทธิเลือกตั้งมาลงคะแนนจบถึงเวลาปิดหีบในเวลา 15.00 น และทำการนับคะแนนเลือกตั้งในเวลา 15.15 น เป็นต้นไป

    บัดนี้… การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จากคณาจารย์ประจำและบุคลากรสายสนับสนุน ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว

– ผลการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากคณาจารย์ประจำ อย่างไม่เป็นทางการ เขตพื้นที่อุเทนถวาย ได้แก่

ลำดับที่ 1 อาจารย์สมบัติ ต่อวัฒนชัย

ลำดับที่ 2 อาจารย์วิชริณี สวัสดี

ลำดับที่ 3  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิไกร จันทร์ขามเรียน

 – ผลการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคลากรสายสนับสนุน  อย่างไม่เป็นทางการ เขตพื้นที่อุเทนถวาย ได้แก่

ลำดับที่ 1 นางสาวงามจิต อินทวงศ์

ลำดับที่ 2 นายณัฐภัค อิ่มเอิบ