ข่าวกิจกรรม

เตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจประเมินระดับคณะปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1

By 12 มิถุนายน 2023 No Comments

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการตรวจประเมินระดับคณะปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม กศส. อาคาร 5 ชั้น 1 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพูล ทาสีเพชร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ ในการนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย สุพิสาร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ เป็นผู้ให้คำแนะนำและข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจประเมินระดับคณะในครั้งนี้