ข่าวกิจกรรม

ประชุมเพื่อรับฟังการแจ้งเรื่องผลกระทบข้อพิพาทที่ดินเขตพื้นที่อุเทนถวายกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแผนดำเนินงาน ตลอดจนข้อราชการต่าง ๆ และแนวทางการปฎิบัติงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

By 14 มิถุนายน 2023 No Comments

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดประชุมเพื่อรับฟังการแจ้งเรื่องผลกระทบข้อพิพาทที่ดินเขตพื้นที่อุเทนถวายกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และแผนดำเนินงาน ตลอดจนข้อราชการต่าง ๆ และแนวทางการปฎิบัติงาน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566 (สำหรับกลุ่มอาจารย์และเจ้าหน้าที่) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ฟูประทีปศิริ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทองพูล ทาสีเพชร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ร่วมชี้แจงแนวทางและการเตรียมแผนรองรับการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาด กรณี พิพาทที่ดินเขตพื้นที่อุเทนถวายกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคาร 7 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย